کشف شکل جدیدی از اکسیژن، درک ما از قوانین فیزیک را به چالش می‌کشد

ایزوتوپ فوق‌سنگین جدید اکسیژن که محققان به‌تازگی آن را مشاهده کرده‌اند، تمام دانسته‌های قبلی ما را درمورد اعداد جادویی هسته‌ اتم زیر سؤال می‌برد.

 

Zoomit 

ایزوتوپ فوق‌سنگین جدید اکسیژن که محققان به‌تازگی آن را مشاهده کرده‌اند، تمام دانسته‌های قبلی ما را درمورد اعداد جادویی هسته‌ اتم زیر سؤال می‌برد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *