آب گریپ فروت چگونه می‌تواند موجب مرگ شود؟

ترکیبات خاص موجود در گریپ فروت می‌تواند با برخی داروها تداخل ایجاد کند و به عوارض جانبی ناگوار و حتی مرگ منجر شود.

 

Zoomit 

ترکیبات خاص موجود در گریپ فروت می‌تواند با برخی داروها تداخل ایجاد کند و به عوارض جانبی ناگوار و حتی مرگ منجر شود. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *