راهنمای رصد ابرماه آبی ۸ شهریور

علاقه‌مندان به آسمان شب، چهارشنبه ۸ شهریور این فرصت نادر را دارند تا دومین ابرماه ۳۰ روز اخیر را که با نام «ابرماه آبی» شناخته می‌شود، مشاهده کنند.

 

Zoomit 

علاقه‌مندان به آسمان شب، چهارشنبه ۸ شهریور این فرصت نادر را دارند تا دومین ابرماه ۳۰ روز اخیر را که با نام «ابرماه آبی» شناخته می‌شود، مشاهده کنند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *