گربه خانگی و گربه وحشی چه تفاوتی با هم دارند؟

هزاران سال پیش برخی از گربه‌ها با جدا کردن راهشان از دیگر هم‌نوعان خود، اهلی شدند و به خانه و قلب انسان‌ها راه یافتند. این جدایی چگونه اتفاق افتاد؟

 

Zoomit 

هزاران سال پیش برخی از گربه‌ها با جدا کردن راهشان از دیگر هم‌نوعان خود، اهلی شدند و به خانه و قلب انسان‌ها راه یافتند. این جدایی چگونه اتفاق افتاد؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *