عملکرد یک‌ساله وزارت ارتباطات؛ میل به توسعه، اقدام به محدودسازی

وزیر ارتباطات در ذکر دستاوردهای یک سال گذشته‌ وزارت ICT به نکاتی اشاره می‌کند که در تضاد و تناقض با تجربه روزانه کاربران اینترنت است.

 

Zoomit 

وزیر ارتباطات در ذکر دستاوردهای یک سال گذشته‌ وزارت ICT به نکاتی اشاره می‌کند که در تضاد و تناقض با تجربه روزانه کاربران اینترنت است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *