رنگ ابداعی دانشمندان وعده کاهش هزینه برق را می‌دهد

دانشمندان رنگ جدیدی ابداع کرده‌اند که با هدف انقلابی در بهره‌وری انرژی، به کاهش قابل توجه مصرف انرژی، هزینه‌ها و انتشار گازهای گلخانه‌ای منجر می‌شود.

 

Zoomit 

دانشمندان رنگ جدیدی ابداع کرده‌اند که با هدف انقلابی در بهره‌وری انرژی، به کاهش قابل توجه مصرف انرژی، هزینه‌ها و انتشار گازهای گلخانه‌ای منجر می‌شود. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *