یاسمین مقبلی و همسفرانش وارد ایستگاه فضایی بین‌المللی شدند

خدمه مأموریت کرو ۷ به فرماندهی یاسمین مقبلی امروز عصر پس از سفری تقریباً ۳۰ ساعته در فضا به ایستگاه فضایی بین‌المللی وارد شدند.

 

Zoomit 

خدمه مأموریت کرو ۷ به فرماندهی یاسمین مقبلی امروز عصر پس از سفری تقریباً ۳۰ ساعته در فضا به ایستگاه فضایی بین‌المللی وارد شدند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *