ایسوس تولید گوشی‌های ذن فون را کنار می‌گذارد؟

ایسوس قصد دارد تغییرات بزرگ سازمانی انجام دهد و به‌همین‌دلیل اقداماتی مثل اخراج کارمندان و ادغام برخی تیم‌ها را در پیش گرفته است.

 

Zoomit 

ایسوس قصد دارد تغییرات بزرگ سازمانی انجام دهد و به‌همین‌دلیل اقداماتی مثل اخراج کارمندان و ادغام برخی تیم‌ها را در پیش گرفته است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *