امن‌ترین نقطه برای نشستن در قطار کجا است؟

اگر از افرادی هستید که زیاد با قطار مسافرت می‌کنید، ممکن است کنجکاو باشید بهترین واگن قطار ازنظر ایمنی کدام است و در صورت وقوع حادثه خطر کمتری دارد.

 

Zoomit 

اگر از افرادی هستید که زیاد با قطار مسافرت می‌کنید، ممکن است کنجکاو باشید بهترین واگن قطار ازنظر ایمنی کدام است و در صورت وقوع حادثه خطر کمتری دارد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *