چرا همه درحال سفر به قطب جنوب ماه هستند؟

ماه و به‌ویژه قطب جنوب آن در سال‌های اخیر به مقصد جدید کاوش‌های فضایی تبدیل شده است. چه چیز در آن ناحیه از ماه توجه سازمان‌های فضایی را جلب کرده است؟

 

Zoomit 

ماه و به‌ویژه قطب جنوب آن در سال‌های اخیر به مقصد جدید کاوش‌های فضایی تبدیل شده است. چه چیز در آن ناحیه از ماه توجه سازمان‌های فضایی را جلب کرده است؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *