سیگار کشیدن حجم ماده خاکستری مغز نوجوانان را کاهش می‌دهد

یافته جدید دانشمندان ممکن است مبنای مغزی و رفتاری را برای چگونگی شروع اعتیاد به نیکوتین و سپس تداوم آن در اوایل زندگی نشان دهد.

 

Zoomit 

یافته جدید دانشمندان ممکن است مبنای مغزی و رفتاری را برای چگونگی شروع اعتیاد به نیکوتین و سپس تداوم آن در اوایل زندگی نشان دهد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *