بزرگ‌ترین سیاره جهان کدام است؟

ستاره‌شناس‌ها تاکنون سیاره‌هایی به اندازه‌ی دو برابر مشتری و ده برابر سنگین‌تر از آن را کشف کرده‌اند، اما محدودیتی برای ابعاد سیاره وجود دارد.

 

Zoomit 

ستاره‌شناس‌ها تاکنون سیاره‌هایی به اندازه‌ی دو برابر مشتری و ده برابر سنگین‌تر از آن را کشف کرده‌اند، اما محدودیتی برای ابعاد سیاره وجود دارد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *