زندگی سریع، خشن و کوتاه‌مدت شیر نر آفریقایی

شیر نر با وجود آنکه به عنوان سلطان جنگل شناخته می‌شود، از لحظه تولد زندگی پرچالشی دارد و در معرض خطرات مختلف از مارگزیدگی تا توله‌کشی قرار می‌گیرد.

 

Zoomit 

شیر نر با وجود آنکه به عنوان سلطان جنگل شناخته می‌شود، از لحظه تولد زندگی پرچالشی دارد و در معرض خطرات مختلف از مارگزیدگی تا توله‌کشی قرار می‌گیرد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *