در موردی بی‌سابقه زرافه بدون خال در باغ وحشی در آمریکا متولد شد

زرافه‌ بدون خال شبیه داستان کتاب کودکان به‌نظر می‌رسد، اما این داستان اخیراً در واقعیت اتفاق افتاده و زرافه‌ای بدون خال در آمریکا متولد شده است.

 

Zoomit 

زرافه‌ بدون خال شبیه داستان کتاب کودکان به‌نظر می‌رسد، اما این داستان اخیراً در واقعیت اتفاق افتاده و زرافه‌ای بدون خال در آمریکا متولد شده است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *