دانشمندان احتمالاً معمای ناپدید شدن ابرهای نپتون را حل کرده‌اند

ارتباط میان چرخه‌های خورشیدی و اتمسفر سیاره نپتون ممکن است علت ناپدید شدن و ظاهر شدن ابرهای این سیاره باشد.

 

Zoomit 

ارتباط میان چرخه‌های خورشیدی و اتمسفر سیاره نپتون ممکن است علت ناپدید شدن و ظاهر شدن ابرهای این سیاره باشد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *