اعتراف غیرمنتظره ایلان ماسک: شاید ایکس شکست بخورد

ایلان ماسک می‌گوید که ممکن است ایکس شکست بخورد، اما او و اعضای تیمش به بهبود این شبکه‌ی اجتماعی ادامه خواهند داد.

 

Zoomit 

ایلان ماسک می‌گوید که ممکن است ایکس شکست بخورد، اما او و اعضای تیمش به بهبود این شبکه‌ی اجتماعی ادامه خواهند داد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *