پستانداران بزرگ دراثر آتش‌سوزی‌های عظیم پایان عصر یخبندان منقرض شدند

تغییر اقلیم، رشد جمعیت انسان و آتش‌سوزی‌های گسترده، در انقراض پستانداران بزرگ زمین در آخرین عصر یخبندان نقش داشت. آیا امروز در وضعیت مشابهی هستیم؟

 

Zoomit 

تغییر اقلیم، رشد جمعیت انسان و آتش‌سوزی‌های گسترده، در انقراض پستانداران بزرگ زمین در آخرین عصر یخبندان نقش داشت. آیا امروز در وضعیت مشابهی هستیم؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *