تقریباً ۴۵ درصد مردم این استخوان را در بدن خود ندارند

انگشت کوچک پا در بسیاری از افراد به‌جای سه استخوان، تنها دو استخوان دارد. این فقدان استخوان پدیده‌ای منحصراً مربوط به انسان است.

 

Zoomit 

انگشت کوچک پا در بسیاری از افراد به‌جای سه استخوان، تنها دو استخوان دارد. این فقدان استخوان پدیده‌ای منحصراً مربوط به انسان است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *