۷ تصور غلط در مورد نرم افزارهای متن باز

تصورات غلطی درباره امنیت، کیفیت، تعداد کاربران، قابلیت تجاری‌سازی، هزینه، پشتیبانی و تنوع نرم‌افزارهای متن باز (Open Source) وجود دارد.

 

Zoomit 

تصورات غلطی درباره امنیت، کیفیت، تعداد کاربران، قابلیت تجاری‌سازی، هزینه، پشتیبانی و تنوع نرم‌افزارهای متن باز (Open Source) وجود دارد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *