هوش مصنوعی، تنها در ۱۵ ماه معادل ۱۵۰ سال عکاسی عکس تولید کرده است!

سرعت سریع هوش مصنوعی در انجام کار‌ها تعجب‌برانگیز نیست؛ ولی اگر کاری که برای انسان ۱۵۰ سال طول می‌کشد، هوش مصنوعی فقط در ۱۵ ماه انجام دهد، چه؟

 

Zoomit 

سرعت سریع هوش مصنوعی در انجام کار‌ها تعجب‌برانگیز نیست؛ ولی اگر کاری که برای انسان ۱۵۰ سال طول می‌کشد، هوش مصنوعی فقط در ۱۵ ماه انجام دهد، چه؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *