ناکامی روسیه در بازگشت به ماه؛ فضاپیمای لونا ۲۵ روی سطح قمری سقوط کرد

ماه‌نشین رباتیک لونا ۲۵ پس از ناکامی در تنظیم مدار خود، روی سطح ماه سقوط کرد. ازدست‌رفتن این فضاپیما خسارتی چشمگیر برای روسیه محسوب می‌شود.

 

Zoomit 

ماه‌نشین رباتیک لونا ۲۵ پس از ناکامی در تنظیم مدار خود، روی سطح ماه سقوط کرد. ازدست‌رفتن این فضاپیما خسارتی چشمگیر برای روسیه محسوب می‌شود. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *