عضو نصر تهران: در سهم اقتصاد دیجیتال، ۵۰ درصد از میانگین دنیا عقب‌تر هستیم

اعضای سازمان نصر تهران از چالش‌های تأمین تجهیزات زیرساختی حوزه IT گفتند و از دولت خواستند در این حوزه‌ها مقررات‌زدایی کند.

 

Zoomit 

اعضای سازمان نصر تهران از چالش‌های تأمین تجهیزات زیرساختی حوزه IT گفتند و از دولت خواستند در این حوزه‌ها مقررات‌زدایی کند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *