توانگر: به‌جای تهدیدهای غیرمنطقی از در مصالحه با پلتفرم‌ها درآیید تا کاستی‌ها جبران شود

رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس: «تهدید به تصرف و تملک دارایی‌های سکوها بیش از آن که ترسناک باشد تأسف‌بار است.»

 

Zoomit 

رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس: «تهدید به تصرف و تملک دارایی‌های سکوها بیش از آن که ترسناک باشد تأسف‌بار است.» 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *