اسپیس ایکس از نسخه اصلاح‌شده بوستر سوپر هوی رونمایی کرد

نسخه اصلاح‌شده بوستر سوپر هوی دارای قطعه‌ای منفذدار در بالای خود است تا به استارشیپ امکان دهد حین اتصال به بوستر موتورهایش را روشن کند.

 

Zoomit 

نسخه اصلاح‌شده بوستر سوپر هوی دارای قطعه‌ای منفذدار در بالای خود است تا به استارشیپ امکان دهد حین اتصال به بوستر موتورهایش را روشن کند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *