آلودگی هوا با افزایش جهانی مقاومت آنتی‌بیوتیکی مرتبط است

جمعیت‌های ساکن در محیط‌هایی که آلودگی هوای زیاد ناشی از ذرات ریز معلق را دارند، بیش از دیگران درمعرض مواجهه با مقاومت آنتی‌بیوتیکی هستند.

 

Zoomit 

جمعیت‌های ساکن در محیط‌هایی که آلودگی هوای زیاد ناشی از ذرات ریز معلق را دارند، بیش از دیگران درمعرض مواجهه با مقاومت آنتی‌بیوتیکی هستند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *