یخبندان باستانی اروپا، این قاره را به مدت ۲۰۰ هزار سال خالی از سکنه کرد

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که حدود ۱٫۱ میلیون سال پیش یخبندان شدید در جنوب اروپا احتمالاً به انقراض انسان‌های اولیه در این قاره منجر شده است.

 

Zoomit 

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که حدود ۱٫۱ میلیون سال پیش یخبندان شدید در جنوب اروپا احتمالاً به انقراض انسان‌های اولیه در این قاره منجر شده است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *