رفتار تبعیض‌آمیز والدین با فرزندان چه پیامدهایی دارد؟

والدین ممکن است آگاه نباشند که رفتار تبعیض‌آمیز آن‌ها چه پیامدهای عمیقی هم در کودکی و هم در بزرگسالی فرزندانشان دارد.

 

Zoomit 

والدین ممکن است آگاه نباشند که رفتار تبعیض‌آمیز آن‌ها چه پیامدهای عمیقی هم در کودکی و هم در بزرگسالی فرزندانشان دارد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *