دانشمندان موسیقی پینک فلوید را از سیگنال‌های مغز شنوندگانش بازسازی کردند

الکترودهای کاشته‌شده در مغز به دانشمندان کمک کردند تا سیگنال‌های الکتریکی مغز را به نسخه‌ای درهم‌وبرهم از یک موسیقی راک کلاسیک تبدیل کنند.

 

Zoomit 

الکترودهای کاشته‌شده در مغز به دانشمندان کمک کردند تا سیگنال‌های الکتریکی مغز را به نسخه‌ای درهم‌وبرهم از یک موسیقی راک کلاسیک تبدیل کنند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *