جنجال در یوتیوب؛ کانال ۱۵ میلیون‌نفری Linus Tech Tips موقتاً تعطیل شد

مدیر کانال ۱۵٫۵ میلیون نفری Linus Tech Tips از توقف موقتی انتشار ویدیو می‌گوید. این کانال با اتهامات سنگینی ازجمله آزار جنسی کارمندان مواجه است.

 

Zoomit 

مدیر کانال ۱۵٫۵ میلیون نفری Linus Tech Tips از توقف موقتی انتشار ویدیو می‌گوید. این کانال با اتهامات سنگینی ازجمله آزار جنسی کارمندان مواجه است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *