آیا می‌توان جرقه حیات اولیه زمین را بازسازی کرد؟

منشأ حیات آغازین روی زمین، از مدت‌ها پیش دانشمندان را مجذوب خود کرده است؛ اما آیا می‌توان شرایط شکل‌گیری حیات اولیه را بازسازی کرد؟

 

Zoomit 

منشأ حیات آغازین روی زمین، از مدت‌ها پیش دانشمندان را مجذوب خود کرده است؛ اما آیا می‌توان شرایط شکل‌گیری حیات اولیه را بازسازی کرد؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *