پوشاندن لباس فرماندهی امنیت مجازی به تن مرکز ملی فضای مجازی

کنار هم گذاشتن مجموعه تصمیمات دولت و مجلس در ماه‌های اخیر از کاهش میزان اختیارات دولت در حوزه فضای مجازی و افزایش قدرت مرکز ملی فضای مجازی حکایت دارد.

 

Zoomit 

کنار هم گذاشتن مجموعه تصمیمات دولت و مجلس در ماه‌های اخیر از کاهش میزان اختیارات دولت در حوزه فضای مجازی و افزایش قدرت مرکز ملی فضای مجازی حکایت دارد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *