در جوامع نوسنگی زنان کوچ می‌کردند، اما مردان در خانه می‌ماندند

یافته‌های جدید باستان‌شناسان از گورستانی باستانی در مرکز فرانسه، نمایی تازه از زندگی خانوادگی در جوامع عصر نوسنگی ۶۵۰۰ سال پیش را ارائه می‌دهد.

 

Zoomit 

یافته‌های جدید باستان‌شناسان از گورستانی باستانی در مرکز فرانسه، نمایی تازه از زندگی خانوادگی در جوامع عصر نوسنگی ۶۵۰۰ سال پیش را ارائه می‌دهد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *