تا سقف ۴۰ میلیون تومان از بلو وام بگیرید

کاربران بلوبانک می‌توانند با احراز شرایط میانگین حساب و اعتبارسنجی، بدون وثیقه و ضامن، با پنج کلیک در اپلیکیشن بلو تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام بگیرند.

 

Zoomit 

کاربران بلوبانک می‌توانند با احراز شرایط میانگین حساب و اعتبارسنجی، بدون وثیقه و ضامن، با پنج کلیک در اپلیکیشن بلو تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام بگیرند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *