اثر ماندگار آزمایش بمب‌های اتم در بدن ما

آزمایش‌ جنگ‌افزارهای هسته‌ای در میانه قرن بیستم، میراثی پنهان درون سلول‌های ما و بیشتر موجودات زنده روی زمین بر جای گذاشت.

 

Zoomit 

آزمایش‌ جنگ‌افزارهای هسته‌ای در میانه قرن بیستم، میراثی پنهان درون سلول‌های ما و بیشتر موجودات زنده روی زمین بر جای گذاشت. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *