آیا انسان واقعاً فقط از ۱۰ درصد مغز خود استفاده می‌کند؟

براساس تصوری رایج که از مدت‌ها پیش وجود داشته است، ما انسان‌ها فقط از ۱۰ درصد مغز خود استفاده می‌کنیم؛ اما آیا این موضوع واقعیت دارد؟

 

Zoomit 

براساس تصوری رایج که از مدت‌ها پیش وجود داشته است، ما انسان‌ها فقط از ۱۰ درصد مغز خود استفاده می‌کنیم؛ اما آیا این موضوع واقعیت دارد؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *