آموزش کار با پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش و پرورش

پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش و پرورش یک سامانه کاربردی برای فرهنگیان، دانش‌آموزان و والدین است. در این مطلب با خدمات این سامانه آشنا می‌شوید.

 

Zoomit 

پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش و پرورش یک سامانه کاربردی برای فرهنگیان، دانش‌آموزان و والدین است. در این مطلب با خدمات این سامانه آشنا می‌شوید. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *