نبود نگاه ملی در سیاست‌گذاری فناوری‌های ارتباطات

حکمرانی ارتباطات و سیاست‌گذاری فناوری‌ ارتباطات همچنان از مصادره پلتفرم‌ها و اعطای آن به نهادهای وفادار به خوانشی خاص از سیاست و فرهنگ حمایت می‌کند.

 

Zoomit 

حکمرانی ارتباطات و سیاست‌گذاری فناوری‌ ارتباطات همچنان از مصادره پلتفرم‌ها و اعطای آن به نهادهای وفادار به خوانشی خاص از سیاست و فرهنگ حمایت می‌کند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *