مدیرعامل منطقه اقتصادی پیام: قصد داریم سهم خود را از GDP کل به یک درصد برسانیم

مدیرعامل منطقه اقتصادی پیام گفت امسال یک میلیون گوشی تلفن همراه در این منطقه ویژه اقتصادی تولید می‌شود که یک‌سوم آن گوشی‌های هوشمند است.

 

Zoomit 

مدیرعامل منطقه اقتصادی پیام گفت امسال یک میلیون گوشی تلفن همراه در این منطقه ویژه اقتصادی تولید می‌شود که یک‌سوم آن گوشی‌های هوشمند است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *