تاریخچه‌ کیبوردهای کامپیوتر؛ اولین کیبوردها چگونه به وجود آمدند؟

آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده‌اید که منشأ ساخت کیبوردهای کامپیوتری چه کسی بود و اولین کیبورد چه سالی ساخته شد؟

 

Zoomit 

آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده‌اید که منشأ ساخت کیبوردهای کامپیوتری چه کسی بود و اولین کیبورد چه سالی ساخته شد؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *