آیا نیروی پنجم طبیعت با آزمایش جدید فیزیکدانان آشکار خواهد شد؟

کشف میون‌هایی که بیش از حد انتظار نوسان می‌کنند، نوید ایجاد انقلابی در علم فیزیک را می‌دهد؛ اما برای اطمینان از کشف جدید، به نتایج بیشتری نیاز است.

 

Zoomit 

کشف میون‌هایی که بیش از حد انتظار نوسان می‌کنند، نوید ایجاد انقلابی در علم فیزیک را می‌دهد؛ اما برای اطمینان از کشف جدید، به نتایج بیشتری نیاز است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *