میل به مصادره و انحصار؛ نگاه به اکوسیستم استارتاپی در حال تغییر است

اظهارنظرهای اخیر درباره اکوسیستم استارتاپی کشور از تغییر نگاه حاکمیت به این حوزه خبر می‌دهد. ظاهرا حاکمیت در پی انحصار بیشتر است.

 

Zoomit 

اظهارنظرهای اخیر درباره اکوسیستم استارتاپی کشور از تغییر نگاه حاکمیت به این حوزه خبر می‌دهد. ظاهرا حاکمیت در پی انحصار بیشتر است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *