دنیاگیری بعدی ممکن است با قارچ آغاز شود

تغییرات اقلیمی کره زمین و قدرت ویرانگری قارچ‌ها، این سؤال را در ذهن محققان ایجاد کرده که آیا ممکن است دنیاگیری بعدی توسط قارچ‌ها اتفاق بیفتد یا خیر.

 

Zoomit 

تغییرات اقلیمی کره زمین و قدرت ویرانگری قارچ‌ها، این سؤال را در ذهن محققان ایجاد کرده که آیا ممکن است دنیاگیری بعدی توسط قارچ‌ها اتفاق بیفتد یا خیر. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *