ترکیب واقعیت مجازی با هوش مصنوعی می‌تواند به کابوس حریم خصوصی تبدیل شود

هوش مصنوعی با داده‌های هدست‌های واقعیت‌ مجازی بدون اینکه اطلاعات شخصی افراد به‌اشتراک گذاشته‌ شده باشند، آن‌ها را می‌تواند پیش‌‌بینی کند.

 

Zoomit 

هوش مصنوعی با داده‌های هدست‌های واقعیت‌ مجازی بدون اینکه اطلاعات شخصی افراد به‌اشتراک گذاشته‌ شده باشند، آن‌ها را می‌تواند پیش‌‌بینی کند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *