چطور می‌توان پشت خطی سیمکارت‌های همراه اول را فعال کرد؟

انتظار تماس یا پشت خطی همراه اول سرویسی است که با فعال‌ کردن آن هرگز تماسی را ناخواسته از دست نمی‌دهید. روش فعال‌ کردن پشت خطی همراه اول چگونه است؟

 

Zoomit 

انتظار تماس یا پشت خطی همراه اول سرویسی است که با فعال‌ کردن آن هرگز تماسی را ناخواسته از دست نمی‌دهید. روش فعال‌ کردن پشت خطی همراه اول چگونه است؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *