مأموریت لونا ۲۵ پرتاب شد؛ اولین تلاش روسیه برای بازگشت به ماه پس از نیم‌قرن

مأموریت لونا ۲۵ روسیه قصد دارد ماه‌نشین رباتیک کوچکی را برای اولین‌بار در قطب جنوب ماه فرود آورد و به جست‌وجو برای آب یخ‌زده در قمر زمین بپردازد.

 

Zoomit 

مأموریت لونا ۲۵ روسیه قصد دارد ماه‌نشین رباتیک کوچکی را برای اولین‌بار در قطب جنوب ماه فرود آورد و به جست‌وجو برای آب یخ‌زده در قمر زمین بپردازد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *