قاچاقچی چینی با ۴۲۰ قطعه رم جاسازی‌شده روی پاهایش دستگیر شد!

ظاهراً خبرهای مربوط به قاچاق محصولات کامپیوتری به چین تمامی ندارد و این بار شاهد دستگیری شخصی هستیم که سعی داشت صدها قطعه رم را به این کشور وارد کند.

 

Zoomit 

ظاهراً خبرهای مربوط به قاچاق محصولات کامپیوتری به چین تمامی ندارد و این بار شاهد دستگیری شخصی هستیم که سعی داشت صدها قطعه رم را به این کشور وارد کند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *