چرا اینشتین در پژوه ساخت اولین بمب اتم جهان مشارکت نداشت؟

آلبرت اینشتین با وجود امضای نامه‌ای که رئیس‌جمهور آمریکا را به ساخت بمب اتم تشویق می‌کرد، هرگز به‌طور مستقیم در پروژه منهتن حضور نداشت.

 

Zoomit 

آلبرت اینشتین با وجود امضای نامه‌ای که رئیس‌جمهور آمریکا را به ساخت بمب اتم تشویق می‌کرد، هرگز به‌طور مستقیم در پروژه منهتن حضور نداشت. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *