پرتره‌های جدی از پرندگانی که جدی گرفته نمی‌شوند

آنقدر تماشای کبوترها برایمان عادی شده است که فراموش کرده‌ایم روزی انسان‌ها فقط به‌علت زیبایی‌ پرورششان دادند و اهلی‌شان کردند.

 

Zoomit 

آنقدر تماشای کبوترها برایمان عادی شده است که فراموش کرده‌ایم روزی انسان‌ها فقط به‌علت زیبایی‌ پرورششان دادند و اهلی‌شان کردند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *