سندرم ساعت شنی؛ چرا عادت تو دادن شکم برای سلامتی مضر است؟

بسیاری از افراد برای صاف نشان دادن شکم یا علت‌های دیگر عضلات شکم خود را تو می‌دهند. این امر پیامدهای نامطلوبی برای سلامتی به دنبال دارد.

 

Zoomit 

بسیاری از افراد برای صاف نشان دادن شکم یا علت‌های دیگر عضلات شکم خود را تو می‌دهند. این امر پیامدهای نامطلوبی برای سلامتی به دنبال دارد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *