آتش‌سوزی در کابل برق، مرکز داده سازمان ثبت اسناد را خاموش کرد

به دنبال آتش‌سوزی در کابل برق ورودی ساختمان شماره سه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز داده این سازمان را خاموش و ارائه خدمات الکترونیک را مختل کرد.

 

Zoomit 

به دنبال آتش‌سوزی در کابل برق ورودی ساختمان شماره سه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز داده این سازمان را خاموش و ارائه خدمات الکترونیک را مختل کرد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *